اطلاعیه فروش سایپا

 

اعلام شرایط فروش اینترنتی مورخ ۹۸/۰۷/۰۸

احتراماً ، به اطلاع میرساند شرایط فروش اینترنتی انواع محصولات گروه سایپا در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۸  راس ساعت ۱۰ صبح به شرح جدول ذیل فعال خواهد شد.

شرایط فروش اعتباری:

نکات بخشنامه :

محدودیت کد ملی براي ثبت نام وجود دارد(هر کد ملی یک دستگاه). لازم به ذکر است جهت متقاضیان محترم خرید خودرو که از ابتداي سال ۹۷ نسبت به ثبت نام یک دستگاه خودرو از محصولات گروه سایپا اقدام نموده اند،

امکان ثبت نام در این شرایط فراهم نمی باشد.

با توجه به اعمال محدودیت کد ملی ، در ثبت اطلاعات مشتري دقت لازم صورت پذیرد بدیهی است در صورت بروز هر گونه اشتباه در ثبت نام ، ضمن ابطال درخواست خرید ، مبلغ دریافتی عودت خواهد گردید .

امکان صلح (خرید انصرافی) وجود ندارد .

ثبت نام براي افراد زیر ۱۸ سال امکان پذیر نمی باشد.

کدپستی ثبت نام کننده و کد نمایندگی انتخابی توسط مشتري میبایست از یک استان باشند . بدیهی است پس از انتخاب کد نمایندگی ، امکان تغییر نمایندگی تحویل گیرنده وجود ندارد و مسولیت آن بر عهده گروه سایپا نمی باشد.

در فروشهاي اعتباري امکان اخذ چک شخص ثالث صرفاً از اقوام درجه یک ( پدر ، مادر ، فرزند ، خواهر و برادر ) میسر می باشد .

خودرو هاي اعتباري داراي بسته گارانتی بدنه پایه بوده و اسناد خودروهاي اعتباري تا تسویه کامل چک ها در رهن شرکت سایپا خواهد بود. بدیهی است امکان تسویه پیش از موعد و فک رهن به هیچ عنوان میسر نمی باشد.

در فروش هاي فوري اعتباري پس از واریز وجه اولیه، مشتري محترم باید حداکثر طی مدت دو هفته کلیه مدارك مربوطه را به نمایندگی تحویل نموده و مراحل تکمیل پرونده را انجام دهد. لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه

مشتریان محترم به نمایندگی و عدم تکمیل مراحل ثبت نام ، امکان پذیرش نهایی پرونده میسر نمی باشد و وجه واریز شده به حساب شرکت سایپا، به مشتري محترم عودت می گردد.

در روش فروش فوري اعتباري از محل لیزینگ رایان سایپا ، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و بسته گارانتی بدنه پایه در پرداخت نقدي مشتري محاسبه و اخذ می گردد. 

در روش فروش فوري اعتباري از محل لیزینگ پارسیان ، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در چک اول و بسته گارانتی بدنه پایه در پرداخت نقدي مشتري محاسبه و اخذ می گردد. 

در خصوص شرایطی که محل تامین اعتبار آن لیزینگ رایان سایپا می باشد ،کلیه چک ها در وجه لیزینگ رایان سایپا بوده و شرایط اختصاصی آن به شرح ذیل و بخشنامه می باشد :

الف) مدارکی که می بایست در پرونده مشتري درج و به شرکت رایان سایپا ارسال گردد :

1. فرم درخواست واگذاري 2. صورتحساب خرید کالا و خدمات 3. رسید اسناد مالی 4. قرارداد 5. فرم شرح خدمات لیزینگ 6. گواهی امضاء 7. پرینت تائیدیه گواهی امضاء .

ب) مدارکی که می بایست نزد نمایندگی بایگانی گردد :

1. پرینت حساب 2. قبض تلفن 3. قرارداد و شرح خدمات نسخه دوم .

در خصوص شرایطی که محل تامین اعتبار آن لیزینگ پارسیان می باشد ، کلیه چک ها در وجه لیزینگ پارسیان بوده و شرایط اختصاصی آن به شرح ذیل و بخشنامه می باشد :

الزامیست نام ، نام خانوادگی و کدملی شخص مشتري بر روي کلیه چک ها بصورت چاپی درج گردد .

 

منبع : سایپا